POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych od Państwa przez sklep internetowy anette.com.pl prowadzony pod adresem domeny anette.com.pl (dalej zwaną Witryną).

Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.anette.com.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma STUDIO URODY ANETTE ANETA ŻUREK prowadząca działalność gospodarczą pod adresem 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego, nr 30, o nadanym numerze NIP: 6292178095, o nadanym numerze REGON: 278349520, (dalej zwaną Sklepem Internetowym), świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
Jak zbieramy dane?
 • Studio Urody Anette Aneta Żurek zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 • Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do świadczenia przez Sklep usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Dane są udostępniane przez Użytkownika, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie, jak również na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
 • W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
  1. Adres e-mail;
  2. Imię i nazwisko;
  3. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
  4. Numer telefonu;
  5. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 • W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, wiadomość z formularza kontaktowego itp.) przekazywane są następujące informacje:
  1. Adres e-mail;
  2. Imię i nazwisko.
Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 • W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system Moje, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie ING Bank Śląski SA.
 • W celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez podmiot zewnętrzny, w związku z którymi dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych widocznych na fakturach wystawionych do zamówień w sklepie.
Dostęp do danych
 • Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Studio Urody Anette.
 • Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 • Klientom przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełniania lub uaktualnienia danych. Klienci mają także możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
Rodzaje cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Sklep internetowy dokłada szczególnej staranności do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
Cele do których wykorzystywane są pliki cookie
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Serwisy zewnętrzne
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
  • System płatności online – Moje – ING Bank Śląski SA.
  • Google Analytics
Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach użytkownika przez serwis i serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
Wymagania serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
Zmiany w polityce cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustySklep